Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tuyển dụng 05 viên chức (19:57 17/01/2021)


HNP - Ngày 13/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021.

Theo đó, UBND Thành phố Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ nàm 2021, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 05 người.
 
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020, của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
 
Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Sở Nội vụ thông báo cụ thể. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị đinh số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 
Nội dung, quy trình tuyển dụng: Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức sát hạch để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo quy định; thành lập Hội đồng tuyển dụng và tổ chức xét tuyển viên chức, xây dựng lịch chi tiết việc tổ chức thực hiện tuyển dụng, công khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng theo trình tự, thủ tục theo quy định; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức…

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t