Phê duyệt 52 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng (20:00 17/01/2021)


HNP - Ngày 13/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng là 52 người, trong đó: Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở: 04 chỉ tiêu, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: 24 chỉ tiêu, Viện KHCN và Kinh tế xây dựng Hà Nội: 17 chỉ tiêu, Trung tâm giám định chất lượng xây dựng: 07 chỉ tiêu.
 
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
 
Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Sở Xây dựng thông báo cụ thể. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020, của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 
Sở Xây dựng quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và tổ chức xét tuyển viên chức, xây dựng lịch chi tiết việc tổ chức thực hiện tuyển dụng, công khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng theo trình tự, thủ tục theo quy định.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t