Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thi hành Luật Đất đai trước ngày 01/5 (19:58 17/01/2021)


HNP - Ngày 14/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 116/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 và kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Ban Chỉ đạo, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đề cương tổng kết của Ban Chỉ đạo (trong đó, làm rõ những nội dung đã thực hiện, chưa thực hiện, những vấn đề mới phát sinh, còn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Đất đai gửi UBND thành phố trước ngày 20/4/2021), tham mưu để UBND thành phố tổ chức hội nghị thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố trước ngày 01/5/2021.
 
UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Cục Thuế Hà Nội căn cứ vào nội dung kế hoạch của Ban Chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn được phân công quản lý tiến hành tổng kết đánh giá việc thi hành Luật Đất đai 2013 của ngành, đơn vị; gửi báo cáo tổng kết UBND thành phố trước ngày 15/4/2021.
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị sử dụng kinh phí thực hiện việc tổng kết thi hành Luật Đất đai theo quy định, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm…

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t