Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng đá thành phố Hà Nội (22:07 02/12/2020)


HNP - Ngày 26/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5284/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng đá thành phố Hà Nội.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá thành phố Hà Nội (tên viết tắt Liên đoàn Bóng đá Hà Nội) có tên tiếng nước ngoài: Hà Nội Football Federation (HNFF); Liên đoàn có biểu tượng riêng được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (đồng Việt Nam và ngoại tệ) tại Ngân hàng. Liên đoàn hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ban, ngành về lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn. Liên đoàn có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Liên đoàn Bóng đá thành phố Hà Nội có nhiệm vụ chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Liên đoàn. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Liên đoàn đã được UBND Thành phố phê duyệt. Không lợi dụng hoạt động của Liên đoàn để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Liên đoàn; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn nhằm tham gia phát triển môn thể thao bóng đá; góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.

Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Liên đoàn; Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực bóng đá theo quy định của pháp luật.

Huy động và tập hợp các cá nhân, tổ chức tham gia phát triển phong trào bóng đá Hà Nội, đặc biệt cho đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nhằm góp phần nâng cao thể chất cho nhân dân Thủ đô, đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng tài năng bóng đá theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo tài năng bóng đá ở các lứa tuổi; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, huấn luyện viên, giảng viên, trọng tài bóng đá và sử dụng, quản lý hiệu quả đội ngũ cán bộ này.

Xây dựng, phát triển môn thể thao bóng đá Thành phố theo hướng lành mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, dàn xếp tỷ số, mua bán độ và sử dụng chất kích thích trong bóng đá; Phát triển các tổ chức thành viên; khuyến khích, giúp đỡ, hỗ trợ các tổ chức bóng đá (câu lạc bộ) ở các địa phương, thuộc các ngành về chuyên môn nghiệp vụ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên và các tổ chức thành viên thuộc Liên đoàn; Thực hiện hòa giải tranh chấp; giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cầu thủ, cán bộ, huấn luyện viên và các tổ chức thành viên thuộc Liên đoàn.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền triệu tập các vận động viên, huấn luyện viên tham gia các đội tuyển bóng đá của Thành phố. Cử các huấn luyện viên, trọng tài đi học tập, công tác, tập huấn, thi đấu ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; Hỗ trợ chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng cho vận động viên khi đạt thành tích cao, trang thiết bị, tập luyện và thi đấu cho các đội tuyển bóng đá của thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật; Ký hợp đồng với chuyên gia bóng đá nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều lệ Liên đoàn Bóng đá thành phố Hà Nội gồm 08 Chương, 29 Điều đã được Đại hội Liên đoàn Bóng đá thành phố Hà Nội thông qua ngày 05/9/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày UBND TP phê duyệt.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật