Tổng kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô trong tháng 12 (19:39 26/11/2020)


HNP - Ngày 26/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 15/7/2016, của UBND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020.

Theo kế hoạch, UBND thành phố sẽ tổ chức hội nghị tổng kết trong tháng 12/2020. Nội dung tổng kết tập trung kiểm điểm, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nêu trong kế hoạch, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, đề ra mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn tới.
 
Về việc trên, các sở, ban, ngành thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 138/KH-UBND, báo cáo việc thực hiện kế hoạch, trên cơ sở đó, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn tới. UBND các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức báo cáo, đánh giá, kiểm điểm việc tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được giao, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, những chỉ tiêu chưa đạt được cần phân tích, đánh giá cụ thể nguyên nhân tồn tại và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thực hiện trong thời gian tới.
 
Kế hoạch cũng nêu rõ, việc tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND giai đoạn 2016-2020.
 
UBND thành phố cũng lưu ý, về phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 phải bám sát vào các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết và quyết định của Chính phủ và thực tiễn ở địa phương để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phù hợp; các công trình, dự án không được trùng lặp với các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Các huyện có các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi và các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch số 138/KH-UBND tổ chức tổng kết phải tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật