Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Khách sạn Hilton Garden Inn Hà Nội (12:06 26/11/2020)


HNP - Ngày 20/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5221/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Hilton Garden Inn Hà Nội phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 thành phố Hà Nội.  

Theo đó, thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nhập cảnh và tổ bay tại Khách sạn Hilton Garden Inn (số 20 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) phục vụ công tác cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm: Quyết định cho phép khách sạn Hilton Garden Inn (số 20 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) được thực hiện cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả; Ban hành Quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly y tế tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly y tế tập trung và danh sách người kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hilton Garden Inn. Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp Giấy xác nhận hoàn thành cách Ịy y tế tập trung cho người được cách ly. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ban hành Quyết định kết thúc nhiệm vụ cho Khách sạn.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 2 Quyết định này; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định cho đến khi kết thúc dịch.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t