Phê duyệt khoản viện trợ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (ủy quyền cho Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc) tài trợ cho Thư viện Hà Nội (12:07 26/11/2020)


HNP - Ngày 23/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5228/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (ủy quyền cho Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc) tài trợ cho Thư viện Hà Nội.  

Khoản viện trợ nhằm phát triển Thư viện Hà Nội, số 47 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nhằm đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập cho người dân Hà Nội.

Nội dung chính khoản viện trợ: Lập kế hoạch, tìm hiểu cân nhắc tính thuận tiện và nhu cầu của người sử dụng thư viện; Sửa chữa, trang trí nội thất cho không gian thiếu nhi của Thư viện Hà Nội; Hỗ trợ sách, DVD, giá sách, thiết bị đa phương tiện (TV, máy chiếu, máy tính xách tay, máy in,...), đồ nội thất và các vật dụng khác. Danh mục cụ thể do nhà tài trợ trợ xác định, mua sắm và cung cấp. Nội dung tài liệu, sách, DVD phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, lứa tuổi bạn đọc thiếu nhi và tuân thủ các yêu cầu về nội dung theo các quy định liên quan của Nhà nước và Thành phố.

Đồng thời, hình thành một không gian văn hóa phức hợp thân thiện, hấp dẫn cho trẻ mẫu giáo, thiếu nhi,... dưới dạng phòng đa phương tiện thu hút đông đảo bạn đọc thiếu nhi đến sử dụng thư viện; Tổ chức lễ khánh thành Cảm ơn Thư viện nhỏ - Thư viện Hà Nội.

Tổng giá trị khoản viện trợ: 300.000 USD do Nhà tài trợ quản lý, thực hiện, mua sắm hiện vật trực tiếp.
 
Thư viện Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý tiếp nhận khoản viện trợ đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định liên quan; Đảm bảo nội dung tài liệu, sách, DVD,...do nhà tài trợ cung cấp phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, lứa tuổi bạn đọc thiếu nhi và tuân thủ các yêu cầu về nội dung theo các quy định liên quan của Nhà nước và Thành phố; Thực hiện giám sát, đánh giá và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền; Chịu trách nhiệm về thất thoát, lãng phí, tham nhũng và sai phạm thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý thực hiện.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ khoản viện trợ để triển khai tiếp nhận khoản viện trợ hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t