Hà Nội nỗ lực giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia khoảng 1.000 MW vào năm 2025 (14:21 19/11/2020)


HNP - Ngày 18/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn năm 2021-2025.

Theo kế hoạch, tập trung thực hiện chương trình trên nhằm giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia (so với dự báo nhu cầu phụ tải điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia) khoảng 1.000 MW vào năm 2025 và 2.000 MW vào năm 2030 thông qua triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về DSM. Tiếp tục thực hiện các Đề án liên quan đã triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2007-2015 như: Đề án lắp đặt công tơ biểu giá điện theo thời gian, lắp đặt hệ thống bù công suất phản kháng, các đề án quảng bá, nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố.
 
Cùng với đó, từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về DSM đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; tăng cường kết hợp thực hiện các Chương trình quốc gia về DSM với việc hỗ trợ, khuyến khích khách hàng tham gia đầu tư trang bị hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà. Tăng cường phối hợp và thực hiện lồng ghép với các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Lộ trình phát triển lưới điện thông minh và định hướng phát triển các dạng nguồn năng lượng tái tạo của thành phố để bảo đảm khai thác tối đa tiềm năng của các Chương trình quốc gia về DSM và đạt được hiệu quả cao nhất...

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, đi đôi công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức cho người dân, khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực, thành phố tiếp tục trang bị các hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tại các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện như: Hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa AMR, năng lượng mặt trời lắp mái, tích hợp lưu trữ năng lượng, thông tin để tối ưu hóa việc tham gia của khách hàng sử dụng điện trong Chương trình quốc gia về DSM, Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Tiếp tục triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử; lập cơ sở dữ liệu đo đếm hằng ngày của nhiều loại hình khách hàng từ dân dụng đến công nghiệp, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phân tích, nghiên cứu phụ tải, dự báo phụ tải cũng như việc quản lý nhu cầu điện được chính xác và kịp thời.
 
Thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi, quảng bá sử dụng đèn compact - LED, khuyến khích sử dụng điều hòa công nghệ mới có hiệu suất cao và tiết kiệm điện, triển khai đề án công tơ biểu giá điện theo thời gian...; khuyến khích sử dụng công nghệ mới hiệu suất cao và tiết kiệm điện. Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu phụ tải điện, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu phụ tải điện của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan khác. Thực hiện đánh giá tiềm năng, nhu cầu và thiết kế các Chương trình quốc gia về DSM phù hợp đối với từng khu vực, đối tượng khách hàng sử dụng điện, đơn vị điện lực và cơ chế khuyến khích, các nguồn lực hỗ trợ khác. Các Chương trình quốc gia về DSM được thiết kế và thực hiện phải bảo đảm mục tiêu thuyết phục khách hàng sử dụng điện tham gia một cách tự nguyện và chủ động…
 
Đáng chú ý, thành phố cũng sẽ nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù, đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn thành phố, trong đó, ứng dụng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan thuộc thành phố. Rà soát, điều chỉnh, đổi mới cơ chế tài chính theo hướng khuyến khích, thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư nhằm phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại, hiệu quả phù hợp với định hướng của Nhà nước.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật