Hà Nội xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (22:19 18/11/2020)


HNP - Ngày 16/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, thời gian xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2020 đến năm 2022. Việc xây dựng dựa trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế và đáp ứng yêu cầu quản lý, không tạo ra rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe người dân, phù hợp với đặc điểm về địa lý, khí hậu, thủy văn, trình độ phát triển kinh tế, xã hội thành phố Hà Nội.
 
Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố lập kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thành lập Ban soạn thảo và Tổ Thư ký xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; cử thành viên tham gia Ban soạn thảo, Tổ Thư ký; triển khai thực hiện các chuyên đề theo chức năng nhiệm vụ và phân công của Ban soạn thảo.
 
Cùng với đó, thực hiện chuyên đề đánh giá thực trạng chất lượng nước sạch tại các cơ sở cấp nước có công suất thiết kế hơn 1.000m3/ngày đêm trên địa bàn thành phố. Sở Y tế là thường trực, tổng hợp, thống kê báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Các công ty kinh doanh nước sạch cử thành viên tham gia Ban soạn thảo xây dựng quy chuẩn; đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước nguyên liệu tại cơ sở cấp nước tập trung, đánh giá khả năng đáp ứng của công nghệ xử lý hiện tại của cơ sở trong việc thay đổi ngưỡng giới hạn cho phép đối với một số thông số chất lượng nước; đánh giá thực trạng năng lực thực hiện nội kiểm chất lượng nước tại các đơn vị cấp nước đáp ứng quy định tại của Bộ Y tế.
 
Các sở, ngành liên quan cử thành viên tham gia Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn; phối hợp xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo chức năng nhiệm vụ.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật