Tập trung xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật về đê điều (15:52 20/10/2020)


HNP - Ngày 16/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5019/UBND-KT, về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được các báo cáo của Sở NN&PTNT về tình hình vi phạm, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và việc triển khai công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố; tình hình vi phạm pháp luật về đê điều và kết quả thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố.
 
Về việc trên, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản về việc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố; tập trung chỉ đạo, phối hợp sở, ngành, đơn vị liên quan xử lý dứt điểm, triệt để các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn đọng nêu trong Báo cáo số 380/BC-SNN ngày 30/9/2020 của Sở NN&PTNT, theo đúng Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố; tham mưu đề xuất giải quyết những việc vượt thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở NN&PTNT để tổng hợp chung.
 
UBND thành phố giao Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện chỉ đạo trên, hằng tháng tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật