Thí điểm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà (15:51 20/10/2020)


HNP - Ngày 16/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về triển khai, thực hiện đề án thí điểm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà khu vực hồ Hòa Bình trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020-2022.

Theo kế hoạch, sẽ thành lập tổ chức cộng đồng đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại hai xã Phong Vân và Tòng Bạt (huyện Ba Vì). Trong đó, năm 2021 sẽ điều tra, đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, nguồn lợi thủy sản tại hai xã trên. Năm 2022, thu mẫu đánh giá nguồn lợi thủy sinh trên khu vực thành lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thu mẫu nước, phân tích các chỉ tiêu môi trường để đánh giá chất lượng nước tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
 
Cùng với thực hiện nội dung trên, thành phố cũng chỉ đạo tập trung cho công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tập huấn kỹ thuật cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý; tổ chức tuần tra tại khu bảo vệ về hoạt động nuôi trồng thủy sản, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong khu vực được giao quyền quản lý; việc thực thi các quy định của tổ chức cộng đồng.
 
Về bảo vệ nguồn lợi thủy sản kết hợp với du lịch văn hóa làng chài tại xã Cổ Đô (huyện Ba Vì), thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, nguồn lợi thủy sản tại lưu vực sông Đà ở xã Cổ Đô; thông tin tuyên truyền, phổ biến về bảo vệ nguồn lợi thủy sản kết hợp với du lịch văn hóa; xây dựng mô hình bảo vệ nguồn lợi thủy sản kết hợp với du lịch văn hóa làng chài; phát triển du lịch văn hóa làng chài tại xã Cổ Đô; tuần tra nuôi trồng thủy sản, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong khu vực được giao quyền quản lý năm 2021-2022…
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở NN&PTNT hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung trình duyệt. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định. Hằng năm, căn cứ tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định, tham mưu báo cáo UBND thành phố theo quy định. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND thành phố, Bộ NN&PTNT theo quy định.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật