Đa dạng các chương trình tư vấn hướng nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho học sinh (13:42 01/10/2020)


HNP - Ngày 29/9, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 444/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, của 21 trường công lập của thành phố, diễn ra ngày 24/9/2020.

Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu 21 trường công lập của thành phố: Tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác tuyển sinh tại đơn vị; đổi mới tư duy, cách tiếp cận học sinh và phụ huynh, tăng cường tương tác trên nền tảng trực tuyến thông qua Fanpage, website... Đa dạng các chương trình tư vấn hướng nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp giới thiệu về ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm cho học sinh. Nâng cao tay nghề, chất lượng của đội ngũ nhà giáo; chủ động đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo theo hướng bám sát thị trường và thực tế sản xuất tại doanh nghiệp, tiếp cận dần với trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế; tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, phấn đấu nâng cao tỷ lệ học sinh ra trường có việc làm; tích cực tham gia các kỳ thi tay nghề thành phố, quốc gia, khu vực và quốc tế, phấn đấu giành nhiều thành tích cao trong các kỳ thi.
 
Bên cạnh đó, mở rộng và đầu tư phát triển đào tạo theo mô hình liên kết với doanh nghiệp; liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín. Gắn đào tạo nghề với sử dụng lao động theo yêu cầu thực tiễn sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh việc đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, với thị trường lao động; tranh thủ huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phục vụ quá trình đào tạo. Tích cực triển khai hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án cũng như giải ngân các dự án đầu tư đã được UBND thành phố phê duyệt; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, đề xuất danh mục sửa chữa, chống xuống cấp. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời...
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục bám sát kiểm tra, hướng dẫn các trường trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố hoàn thành kế hoạch năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách chính sách tuyển sinh, đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin tuyên truyền của thành phố để hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh…
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng rà soát các dự án đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp, quan tâm công tác đầu tư giai đoạn 2021-2025, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai đoạn tới. Khẩn trương tổ chức họp các ngành tháo gỡ vướng mắc triển khai dự án của 8 trường nghề trọng điểm…
 
Sở Tài chính hướng dẫn các trường thực hiện cơ chế tự chủ phù hợp thực tế. Nghiên cứu hướng dẫn các trường công tác quản lý tài sản công đối với tài sản cho thuê hoặc liên kết; tham mưu UBND thành phố cơ chế phân cấp thẩm quyền cho cơ quan chuyên môn quyết định quản lý tài sản công đối với tài sản cho thuê hoặc liên kết.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo hằng năm, phối hợp với Sở LĐ,TB&XH tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tuyến cho học sinh cuối cấp tiểu học cơ sở, trung học phổ thông; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tại các trường tiểu học cơ sở, trung học phổ thông…
 
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan căn cứ ý kiến của Bộ LĐ,TB&XH hoàn thiện “Đề án rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập thuộc thành phố” theo nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 8226/VP-NC ngày 23/9/2020 về việc thực hiện Văn bản số 3193/LĐTBXH-TCGDNN ngày 18/8/2020 của Bộ LĐ,TB&XH, trình UBND thành phố, trước ngày 5/10/2020.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật