Phê duyệt văn kiện Dự án “Hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 năm 2020” (10:58 24/09/2020)


HNP - Ngày 22/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4273/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 năm 2020” do tổ chức Habitat for Humanity Vietnam tài trợ.  

Chủ Dự Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, nhằm hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. Thời gian thực hiện Dự án: 04 tháng (kế từ khi Dự án được UBND Thành phố phê duyệt).
 
Kết quả chính của Dự án: 500-700 người khuyết tật được nhận bộ dụng cụ vệ sinh và thực phẩm khô trong 03 tháng; 20 gia đình có người khuyết tật được hỗ trợ thuê nhà ở trong 03 tháng; 60 người khuyết tật được tham gia tập huấn các kỹ năng mềm để đi tìm việc làm; 5.000 người khuyết tật được cung cấp tài liệu hướng dẫn (thiết kế dưới dạng chữ nổi) cách phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro do Covid -19 gây ra.

Dự án được thực hiện tại Thành phố Hà Nội. Tổng giá trị Dự án: 579 triệu đồng tương đương 25.021 USD do tổ chức Habitat for Humanity Vietnam tài trợ, trong đó: Hỗ trợ bằng tiền là 239 triệu đồng tương đương 10.328 USD; Hỗ trợ bằng hiện vật là 700 gói dụng cụ vệ sinh và thực phẩm khô tương đương 340 triệu đồng tương đương 14.693 USD.
 
Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội: Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án viện trợ; Phối hợp các cấp chính quyền địa phương nơi triển khai Dự án thực hiện Dự án hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan. Đồng thời, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng hiện vật tài trợ (gói dụng cụ vệ sinh, thực phẩm khô) đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người sử dụng trước khi chuyển đến người khuyết tật.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật