Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy (14:19 23/09/2020)


HNP - Ngày 22/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4266/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy gồm 11 Chương, 41 Điều.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy - Tên viết tắt: Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy - Trụ sở chính: Km 1+500, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 02433.822.611-Fax: 02433.553.305; Email: tIsongday66@gmail.com;

Các đơn vị phụ thuộc Công ty:
Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Đan Hoài -  Địa chỉ: Thị trấn Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội - Điệnthoại: 02433.861.222.
Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi La Khê - Địa chỉ: Xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 02433.828.666
Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Chương Mỹ - Địa chỉ: số 24 khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 02433.866.402.
Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Mỹ Đức- Địa chỉ: số 1, đường Đại Đồng, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 02433.847.264.
Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên ĐTPT Thủy lợi Sông Đáy (Chi nhánh nuôi trồng, kinh doanh Thủy sản và dịch vụ) - Địa chỉ: thôn Vôi Đá, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 02433.714.641.

Trong quá trình hoạt động, tuỳ theo nhu cầu phát triển, Công ty có thể thành lập thêm hoặc tiếp nhận các đơn vị khác ngoài Công ty theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội hoạt động theo quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, biểu tượng, được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước, các Ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật có liên quan.