Thành lập Hội đồng thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính (21:41 22/09/2020)


HNP - Ngày 21/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4246/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố năm 2020.

Theo quyết định, thành lập Hội đồng thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội năm 2020, gồm 07 thành viên:

Bà Vũ Thu Hà, ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ - Chủ tịch Hội đồng;
Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;
Bà Trần Thị Thùy Dương, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ - ủy viên kiêm Thư ký;
Ông Bùi Đình Thái, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ - ủy viên;
Ông Hồ Vĩnh Thanh, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ - ủy viên;
Ông Nguyễn Tiến Trung, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ - ủy viên;
Ông Nguyễn Việt Phương, Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ - ủy viên.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức cán sự lên chuyên viên làm việc theo quy định tại Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan; tham mưu tổ chức thực hiện kỳ thi thăng hạng theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức cán sự lên chuyên viên sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Nội vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thi thăng hạng viên chức cán sự lên chuyên viên được thực hiện theo quy định tại Nghị Quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, trích từ nguồn kinh phí tổ chức thăng hạng viên chức đã giao cho Sở Nội vụ và các văn bản quy định liên quan.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật