Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Nhà trẻ em núi Ba Vì, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội do tổ chức Thanh niên với sứ mệnh (YWAM)/Mỹ tài trợ (21:40 22/09/2020)


HNP - Ngày 21/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4247/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Nhà trẻ em núi Ba Vì, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội do tổ chức Thanh niên với sứ mệnh (YWAM)/Mỹ tài trợ.

Dự án nhằm mục tiêu tiếp tục tạo điều kiện cho 22 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã từng bước được hưởng các quyền và bổn phận của trẻ em để hòa nhập cộng đồng.

Nội dung chủ yếu của Dự án: Chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Dạy nghề cho các cháu lớn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp một số trang thiết bị cho nhà trẻ.

Thời gian thực hiện Dự án: Kể từ khi Dự án được phê duyệt đến hết ngày 31/12/2020. Tổng giá trị Dự án: 514,5 triệu đồng do tổ chức Thanh niên với sứ mệnh (YWAM MERCY VIETNAM)/Thụy Sỹ tài trợ.

BND huyện Ba Vì chỉ đạo tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, quản lý chuyên gia và tình nguyện viên nước ngoài và các quy định liên quan.

UBND xã Vân Hòa thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy đinh pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Phối hợp nhà tài trợ làm rõ công nghệ sử dụng của máy lọc nước được cung cấp; tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng hệ thống cấp, lọc nước trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo hiệu quả sử dụng, an toàn sức khỏe cho cho người dùng.

Đồng thời, thực hiện việc mua sắm trang thiết bị theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy đinh liên quan; Đảm bảo việc tiếp nhận nhà tài trợ, tình nguyện viên nước ngoài đến hỗ trợ cho Dự án tuân thủ quy định của Nghị định số 93/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009, của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định pháp luật liên quan về quản lý chuyên gia, tình nguyện viên nước ngooàỉ.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật