Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án Tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa - quận Đống Đa (21:42 22/09/2020)


HNP - Ngày 21/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4248/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án “Tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa - quận Đống Đa - Hà Nội” do Tổ chức Pearl S.Buck International Việt Nam (PSBIV) tài trợ.

Khoản viện trợ nhằm bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ giáo dục và phát triển tâm sinh lý xã hội cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa, 102 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện viện trợ: 03 năm kể từ khi khoản viện trợ phi dự án được phê duyệt, với nội dung: Hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ học tập cho 60 cháu; Hỗ trợ chi phí hành chính (photo, giấy viết thư, gửi thư, chụp ảnh... của trẻ em gửi cho nhà tài trợ) và hỗ trợ quản lý chương trình viện trợ cho 02 cán bộ của Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa.

Hỗ trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa (chuyển tiền quà người bảo trợ gửi cho trẻ được bảo trợ; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sống và chăm sóc sức khỏe cho trẻ và các nhân viên cơ sở bảo trợ xã hội; kinh phí khám sức khỏe, chăm sóc y tế và tiêm phòng cho trẻ; tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ các dịp lễ, tết...; đáp ứng các nhu cầu cụ thể của trẻ).

Kết quả chính: Đáp ứng nhu cầu cơ bản của trẻ, đồng thời tạo điều kiện sinh hoạt, học tập và phát triển tâm sinh lý xã hội tốt hơn để các em có thể hoàn toàn hòa nhập với đời sống xã hội trong tương lai.

Tổng giá trị viện trợ: 14.040 USD, tương đương 322,920 triệu đồng.

UBND quận Đống Đa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về nội dung tại Tờ trình số 01/TTr-NNDTEHN ngày 06/8/2020 của Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa đề nghị phê duyệt chương trình viện trợ phi dự án “Tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa - quận Đổng Đa - Hà Nội” do tổ chức Pearl s. Buck International Việt Nam (PSBIV) tài trợ; Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc tiếp nhận khoản viện trợ đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về nội dung tại Tờ trình số 01/TTr-NNDTEHN ngày 06/8/2020 (có xác nhận của UBND quận Đống Đa) đề nghị phê duyệt chương trình viện trợ phi dự án. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận khoản viện trợ đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ khoản viện trợ để triển khai tiếp nhận khoản viện trợ hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật