Đẩy mạnh phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp (14:53 22/09/2020)


HNP - Ngày 18/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4566/UBND-KT, về thực hiện Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25/11/2019, của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng (PCTN); làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc… Trong đó, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp: Gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp cán bộ vi phạm bảo đảm sự khách quan, công bằng.
 
Có cơ chế giám sát rõ ràng, minh bạch, chế tài xử lý nghiêm minh đối với CB, CC, VC, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; không bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái. Thực hiện kiểm tra, quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ CB, CC vững vàng về chính tn, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc.
 
Quy định rõ trách nhiệm của các tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực. Thường xuyên và định kỳ nhận xét, đánh giá người đứng đầu cấp dưới về việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý các vụ việc nhũng nhiễu, tiêu cực. Thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân; kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.
 
Các sở, ban, ngành, đơn vị, các cơ quan báo chí của thành phố, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố về PCTN nói chung và tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực nói riêng để người dân tham gia phát hiện và tố giác; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nhũng nhiễu, vòi vĩnh; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh…
 
Trong công văn này, UBND thành phố cũng đề nghị phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật PCTN; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng tiêu cực của CB, CC, VC và cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình trong công tác PCTN. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng. Tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng…

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật