Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND thị trấn Tây Đằng (14:23 14/08/2020)


HNP - Ngày 11/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3513/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Học bổng và hỗ trợ gia đình do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) - Mỹ, tài trợ cho UBND thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì.

Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học sinh được học tập tại các trường Phổ thông, Cao đẳng, Đại học và Trung tâm nghề, được theo đuổi ước mơ; hỗ trợ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống cho gia đình các cháu, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Nội dung chủ yếu của Dự án: Hỗ trợ học bổng và hỗ trợ đồ dùng học tập; Tài trợ 05 chiếc xe đạp; Hỗ trợ gạo cho 04 gia đình; Hỗ trợ khác cho 05 gia đình (hỗ trợ y tế, cây trồng, vật nuôi, đồ dùng gia đình, quà Tết) và các hoạt động thăm và hỗ trợ của Nhà tài trợ và tình nguyện viên.

Thời gian thực hiện Dự án: Kể từ khi Dự án được phê duyệt đến tháng 12/2024. Tổng giá trị Dự án: 286.366.000 VNĐ, tương đương 12.370 USD, do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam tài trợ.

UBND huyện Ba Vì chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án. Đồng thời, chỉ đạo tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, quản lý chuyên gia và tình nguyện viên nước ngoài và các quy định liên quan.

UBND thị trấn Tây Đằng thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Thực hiện việc mua sắm trang thiết bị theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan.

Đảm bảo việc tiếp nhận nhà tài trợ, tình nguyện viên nước ngoài đến hỗ trợ cho Dự án tuân thủ quy định của Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định pháp luật liên quan về quản lý chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài. 

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật