Lấy ý kiến hoàn thiện kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (14:22 14/08/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 6740/VP-KT, ban hành ngày 12/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan thống nhất tham mưu về kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020-2025.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được tờ trình của Sở NN&PTNT về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Trong đó Sở NN&PTNT đề xuất các nội dung: Chăn nuôi lợn an toàn sinh học; tổ chức nuôi tái đàn lợn; giám sát dịch bệnh; tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP; kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn; quản lý giết mổ lợn và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh DTLCP; tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; chính sách hỗ trợ.

Sở NN&PTNT cũng đề xuất các mục tiêu cụ thể: Trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 2 năm đầu thực hiện kế hoạch; trên 95% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 2 năm tiếp theo và trên 99% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 2 năm cuối thực hiện kế hoạch. Xây dựng thành công ít nhất 10 cơ sở chăn nuôi lợn an toàn bệnh DTLCP, đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu lợn, sản phẩm thịt lợn. Có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ) áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Đánh giá được các đặc điểm dịch tễ và đặc điểm vi rút gây bệnh DTLCP để có giải pháp phòng, chống phù hợp và hiệu quả; phối hợp các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp trong nghiên cứu các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Về việc trên, UBND thành phố giao các sở: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, có ý kiến về nội dung tờ trình và dự thảo kế hoạch nêu trên, gửi Sở NN&PTNT tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND thành phố theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 25/8/2020.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật