Tăng cường phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (15:20 13/08/2020)


HNP - Ngày 10/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3776/UBND-NC, về triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tại Thông báo kết luận số 254/TB-VPCP, ngày 26/7/2020, của Văn phòng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia, UBND thành phố yêu cầu các thành viên BCĐ 138 thành phố, các thành viên BCĐ 389 thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 138/CP, BCĐ 389 quốc gia, chỉ đạo của thành phố về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tập trung quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng trong thực thi công vụ. Xác định các lĩnh vực công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng, đồng thời, phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh tội phạm và các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và các cơ quan thuộc thành phố triển khai các đề án thuộc chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; các kế hoạch chuyên đề về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các s