Kiện toàn Tổ công tác giúp việc BCĐ phát triển điện lực thành phố Hà Nội (15:17 13/08/2020)


HNP - Ngày 10/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội.

Kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố do ông Nguyễn Đình Thắng - Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương làm Tổ trưởng; Bà Đỗ Kim Thành - Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương làm Tổ phó.

Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao; Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, các khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất Ban chỉ đạo xem xét giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Đồng thời, chuẩn bị nội dung, tài liệu có liên quan, đề xuất Ban chỉ đạo tổ chức họp để chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; Theo dõi, kiếm tra đôn đốc và báo cáo Ban chỉ đạo kết quả tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo.

Các thành viên trong Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, phân công của Ban chỉ đạo và Tổ trưởng Tổ công tác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3534/QĐ-BCĐ, ngày 02/7/2019, của Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật