Thực hiện đăng tải một số văn bản liên quan Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (11:09 13/08/2020)


HNP - Ngày 11/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 6620/VP-NC, gửi Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới về triển khai một số văn bản liên quan Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Xét đề xuất của Công an thành phố tại Công văn số 6179/CAHN-QLXNC ngày 31/7/2020 về việc “đề xuất triển khai một số văn bản liên quan Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đồng ý đề xuất của Công an thành phố tại công văn nêu trên; các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố theo quy định.

Văn phòng UBND thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố để các đơn vị biết, thực hiện.

Theo Công văn số 6179/CAHN-QLXNC ngày 31/7/2020 về đề xuất triển khai một số văn bản liên quan Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam: Giao Công an thành phố sao gửi các văn bản trên đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các cơ quan, tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử UBND thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới đăng tải các văn bản trên tại Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giao Công an thành phố: Sao gửi các văn bản trên gửi các đơn vị, Công an các quận, huyện, thị xã phổ biến đến cán bộ chiến sĩ để triển khai thực hiện các nội dung liên quan. Đăng tải nội dung các văn bản trên tại Trang thông tin điện tử của Công an thành phố.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật