Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải (15:41 12/08/2020)


HNP - Ngày 11/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3508/QĐ-UBND về công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 TTHC lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội; Bãi bỏ 06 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Danh mục 06 TTHC lĩnh vực đường bộ:
Cấp mới Giấy phép lái xe
Cấp lại Giấy phép lái xe
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Bãi bỏ 06 TTHC lĩnh vực đường bộ:
Cấp mới Giấy phép lái xe
Cấp lại Giấy phép lái xe
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Các TTHC sau đây hết hiệu lực thi hành: Thủ tục từ số 43 đến 46 Phần I lĩnh vực Đường bộ tại Quyết định số 4267/QĐ-UBNĐ, ngày 09/8/2019, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Thủ tục số 01, 02 Phần I lĩnh vực Đường bộ tại Quyết định số 5410/QĐ-UBND, ngày 30/9/2019, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Giao Sở Giao thông vận tải rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC được công bố tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật