UBND cấp huyện tiếp tục quản lý, điều hành công chức, lao động hợp đồng tại Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (11:11 13/08/2020)


HNP - Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3847/UBND-NC về giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp quản lý công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg, ngày 22/6/2018, của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, thời hạn thí điểm là 2 năm từ ngày 10/8/2018, đến ngày 10/8/2020 sẽ hết thời hạn thí điểm.

Qua đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm, UBND thành phố đã báo cáo Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua; hoàn thành xin ý kiến các bộ Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng và Thanh tra Chính phủ; hiện đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm trên trong 3 năm tiếp theo (đến ngày 10/8/2023).

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/8/2020 đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định chính thức, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đang công tác tại Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, để tham mưu giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị.

Đồng thời, phân công công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trong việc kiểm tra, thiết lập hồ sơ, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm, phối hợp với các phòng, ban liên quan trong việc tham mưu giúp UBND quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền và theo phân cấp.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện đầy đủ, toàn diện chức năng quản lý nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý theo các quy định hiện hành của pháp luật: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thiết lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo các sở Xây dựng, Nội vụ, Tài chính và các cơ quan liên quan để được hướng dẫn; kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố về kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật