Vận dụng cơ chế đặc thù phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh (19:20 09/08/2020)


HNP - Ngày 5/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 6473/VP-KT về thực hiện nhiệm vụ đặc thù phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 2355/SNN-TL, ngày 28/7/2020, của Sở NN&PTNT về việc thực hiện nhiệm vụ đặc thù phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Về việc này, thực hiện Văn bản số 4562/BNN-TCTL, ngày 7/7/2020, của Bộ NN&PTNT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các công ty thủy lợi và đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ, cung cấp số liệu đầu vào; đóng góp ý kiến về nội dung, kết quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phòng, chống hạn hán, ngập úng, giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nước và các vấn đề liên quan trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng nội dung yêu cầu của Bộ NN&PTNT tại văn bản nêu trên.

Trên cơ sở kết quả nhiệm vụ đã được các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT thực hiện, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các công ty thủy lợi và các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức triển khai thực hiện cụ thể trên từng hệ thống thủy lợi thuộc thành phố đảm bảo khả thi, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phòng, chống thiên tai; thống nhất với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí hằng năm theo đúng quy định pháp luật.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật