Thành lập Tổ công tác đặc trách để chỉ đạo rà soát, đánh giá nguồn thu, cơ chế chi, nội dung chi ngân sách năm 2020 (20:02 07/08/2020)


HNP - Ngày 6/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc trách để chỉ đạo rà soát, đánh giá nguồn thu, cơ chế chi, nội dung chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, thành lập Tổ công tác đặc trách để chỉ đạo rà soát, đánh giá nguồn thu, cơ chế chi, nội dung chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, gồm 8 thành viên do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính, làm Tổ trưởng; các Tổ phó: Ông Nguyễn Tiến Thiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Văn Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Ông Bùi Duy Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các khoản thu ngân sách; tham mưu tăng cường khai thác các khoản thu, nhất là khoản thu từ đất; rà soát các nhiệm vụ chi ngân sách năm 2020 để tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh, cắt giảm theo chỉ đạo của Chính phủ, xây dựng phương án kèm theo các giải pháp thực hiện cân đối thu, chi ngân sách năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu sự phân công công tác của Tổ trưởng Tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do ngân sách Thành phố đảm bảo và được giao trong dự toán của Sở Tài chính.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật