Thành lập các Đoàn kiểm tra công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (21:11 06/08/2020)


HNP - Ngày 4/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCĐ về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Thành lập 30 đoàn kiểm tra công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 về các nội dung: Công tác chuấn bị thi; Công tác coi thi; Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian từ ngày 05/8/2020 đến khi kết thúc môn thi cuối cùng.

Các thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm làm đúng các chức trách về công tác kiểm tra thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT, ngày 13/10/2016, ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi và các quy định khác về hoạt động kiểm tra của UBND thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật