Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Cùng hội viên Hội người khuyết tật quận Ba Đình vượt qua đại dịch Covid-19" (21:12 06/08/2020)


HNP - Ngày 5/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Cùng hội viên Hội người khuyết tật quận Ba Đình vượt qua đại dịch Covid-19" do Quỹ Abilis (Phần Lan) tài trợ.

Dự án được thực hiện trong 02 tháng (sau khi được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án), nhằm: Góp phần cung cấp cho hội viên những nhu yếu phẩm cần thiết (vật tư y tế, lương thực - thực phẩm) trong thời gian đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Kết quả chính của dự án: Cung cấp vật tư y tế cơ bản (khẩu trang vải kháng khuẩn, nước rửa tay khô diệt khuẩn) cho toàn bộ 271 hội viên; Cung cấp lương thực, thực phẩm cho 127 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề do dịch Covid-19 gây ra.

Tổng giá trị dự án: 4.118 EUR, tương đương với 102.742.000 đồng, trong đó: 3.500 EUR, do Quỹ Abilis (Phần Lan) tài trợ; 618 EUR, tương đương 15.410.000 đồng, từ nguồn vốn đối ứng của Hội Người khuyết tật quận Ba Đình (không sử dụng vốn từ ngân sách của nhà nước).

Hội Người khuyết tật quận Ba Đình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ trình phê duyệt tiếp nhận Dự án; Thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối họp và cộng tác chặt chẽ với Chủ dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật