Khảo sát, đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (21:15 06/08/2020)


HNP - Ngày 5/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về khảo sát, đo lường và nghiên cứu phân tích Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố năm 2020.

Theo đó, đối tượng khảo sát gồm: Cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” của cơ quan, đơn vị, địa bàn được khảo sát từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm khảo sát. Việc khảo sát được tiến hành tại 20 sở, cơ quan tương đương sở, 30 quận, huyện, thị xã. Thời gian khảo sát, bắt đầu từ tháng 8/2020 và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước 31/12/2020.

Phương án khảo sát, kết hợp khảo sát trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và khảo sát truy hồi qua bưu điện. Cụ thể, khảo sát tại bộ phận “một cửa”: Trên cơ sở mẫu phiếu và cơ mẫu đã được xác định, điều tra viên do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cử sẽ tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp cá nhân, người đại diện tổ chức sau khi hoàn thành giao dịch, nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa”. Khảo sát qua bưu điện: Trên cơ sở danh sách các cá nhân, tổ chức đã hoàn thành giao dịch và nhận kết quả, từ 1/1/2020 đến thời điểm khảo sát, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội lập danh sách đối tượng khảo sát theo công thức chọn mẫu thống nhất, sau đó gửi và thu phiếu qua đường bưu điện.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, UBND thành phố yêu cầu: Việc triển khai đảm bảo đúng nội dung, tiến độ; đạt mục đích đề ra; đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với nguồn lực được phân bổ; có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã. Quá trình triển khai được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả khảo sát, đo lường chính xác, khách quan, có chất lượng.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật