Tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020 (19:09 03/08/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 6340/VP-KGVX, ban hành ngày 3/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Bộ LĐ,TB&XH về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020. Trong đó đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn Sở LĐ,TB&XH, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn tuyến sinh và tổ chức đào tạo các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ, ngày 26/4/2019, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ,TB&XH) về hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, tập trung vào việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp theo các quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 7/3/2019, của Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 2/3/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở LĐ,TB&XH trong việc chia sẻ, sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 522/QĐ-TTg, ngày 14/5/2018, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025.

Đồng thời, kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, nhất là các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người học các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, chính sách miễn giảm học phí, chính sách liên thông trong giáo dục nghề nghiệp và liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp với giáo dục đại học và chính sách giải quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp...

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý giao Sở LĐ,TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị liên quan thực hiện đề nghị của Bộ LĐ,TB&XH tại công văn nêu trên, báo cáo UBND thành phố.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật