Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (10:59 14/07/2020)


HNP - Ngày 9/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3040/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020.

Theo Kế hoạch, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư là 03 người, trong đó: Phòng Hành chính - Tổ chức: 01 người; Phòng Đào tạo: 01 người; Phòng Nghiên cứu phát triển và quản lý Vườn ươm doanh nghiệp: 01 người.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung xét tuyển: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật