Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật về đê điều (15:54 12/07/2020)


HNP - Ngày 9/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2981/UBND-KT, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và sở, ngành liên quan thành phố tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, thông báo kết quả thực hiện dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai, kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều và công tác quản lý đê điều năm 2019. Trong đó, Bộ NN&PTNT đề nghị tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020; tổ chức xử lý dứt điểm các vụ vi phạm, đồng thời, tăng cường xử phạt vi phạm, hành chính về đê điều, nhất là những vụ vi phạm mới phát sinh; thông báo rộng rãi kết quả chỉ đạo, xử lý đến người dân tạo sự đồng thuận; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều tới các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp bách, xung yếu đê điều phòng chống thiên tai và kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2020 theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Về việc trên, UBND thành phố chỉ rõ, thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, tuy nhiên, tình hình vi phạm vẫn tiếp tục xảy ra, nhiều vụ việc vi phạm không bị xử lý (5 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra 24 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, xử lý được 1 vụ, còn tồn đọng 23 vụ).

Để đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa lũ, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tổng hợp các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật các vụ việc vi phạm xảy ra năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện về Sở NN&PTNT trước ngày 31/7/2020 để tổng hợp.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý ngay vụ việc vi phạm mới từ khi phát sinh; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra những vụ việc vi phạm mới không bị xử lý đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao Sở NN&PTNT triển khai thực hiện Văn bản số 48/TB-PCTT-QLĐĐ ngày 16/6/2020 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), đồng thời phối hợp, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo nêu trên; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/8/2020.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t