Chấp thuận chủ trương khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số (20:37 09/07/2020)


HNP - Ngày 8/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2950/UBND-KT cho ý kiến về tổ chức Chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Tờ trình số 3469/SYT-TTr ngày 25/6/2020 của Sở Y tế và Tờ trình số 11/TTr-BDT ngày 3/6/2020 của Ban Dân tộc thành phố về việc phê duyệt chủ trương tổ chức Chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Hà Nội năm 2020.

Về việc này, UBND thành phố chấp thuận về chủ trương tổ chức Chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 theo đề nghị của Ban Dân tộc thành phố và Sở Y tế tại các tờ trình nêu trên. Đồng thời, giao Ban Dân tộc thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t