Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (20:38 09/07/2020)


HNP - Ngày 9/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND, về thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, cùng với tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC&CNCH, thành phố chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH; xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH; vận động khuyến khích, người dân người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC&CNCH.

UBND thành phố cũng tập trung cho xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC. Cụ thể, tiếp tục thực hiện, lập quy hoạch hạ tầng về PCCC giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển - xã hội đã ban hành để đảm bảo yêu cầu về PCCC. Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố; xây dựng kế hoạch, giải pháp PCCC nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu trung tâm thương mại tập trung đông người, có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong đảm bảo an toàn PCCC.

Rà soát, nghiên cứu xây dựng kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về PCCC. Khi phê duyệt các chiến lược ngành, lĩnh vực phải xem xét tới các yếu tố đảm bảo an toàn PCCC.

Song song thực hiện các nội dung trên, UBND thành phố tập trung: Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra về PCCC; nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng PCCC; bảo đảm ngân sách cho hoạt động PCCC; đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC; mở rộng quan hệ quốc tế về PCCC.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật