Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng, chống thiên tai (09:40 02/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2773/UBND-KT, ban hành ngày 01/7, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện, phê duyệt phương án phòng, chống thiên tai (PCTT) cụ thể, chi tiết, sát với thực tế của địa phương; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm thực hiện phương án khi thiên tai xảy ra. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

UBND thành phố cũng giao các quận, huyện, thị xã: Tổ chức diễn tập, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng về PCTT; lồng ghép nội dung PCTT vào các chương trình, hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương. Xây dựng kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025, thực hiện lồng ghép PCTT vào quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội. Chủ động bố trí nguồn lực để đầu tư củng cố, sửa chữa công trình PCTT của địa phương, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở NN&PTNT tập trung chỉ đạo, đôn đốc khẩn trương hoàn thành công tác tu bổ, xử lý hư hỏng đê điều, hồ đập, nạo vét kênh mương đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định; thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đê, các công trình thủy lợi, hồ đập, phát hiện, tham mưu đề xuất và xử lý kịp thời những sự cố hư hỏng. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều, PCTT, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngay từ khi phát sinh, đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai thực hiện, kế hoạch, phương án PCTT&TKCN của thành phố; kịp thời phát hiện, bổ sung, tham mưu chỉ đạo khắc phục kịp thời những mặt còn khiếm khuyết.

UBND thành phố cũng giao các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tham mưu UBND thành phố bố trí các nguồn lực để đầu tư, sửa chữa công trình PCTT, công trình đê điều, thủy lợi; đầu tư hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; xây dựng cơ sở dữ liệu, bổ sung trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành PCTT&TKCN của thành phố.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t