Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội (18:42 07/04/2020)


HNP - Ngày 7/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do tác động của dịch Covid-19.

Chỉ thị nêu rõ, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam và thành phố Hà Nội đã đạt được thắng lợi bước đầu, nhưng đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến kinh tế - xã hội cả nước, đặc biệt là các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế, du lịch và xuất nhập khẩu; tăng trưởng quý I năm 2020 của cả nước chỉ đạt 3,82%. Dự báo trong thời gian tới nhiều doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động; thu nhập của người lao động giảm, lao động thất nghiệp tăng so với năm 2019. Thành phố Hà Nội với vị thế là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, thành phố Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
 
Quán triệt chỉ đạo của Trung ương “Chống dịch như chống giặc”, xác định vị thế, tầm quan trọng của Thủ đô Hà Nội, hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với kinh tế - xã hội Thủ đô, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) từ nay đến ngày 31/12/2020 phải tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp (coi đây là giải pháp đặc biệt khi chống dịch) trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ các doanh nghiệp và nhân dân, nhằm ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống nhân dân, an sinh xã hội.
 
Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và không tự tạo ra bất cứ rào cản nào nhằm hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.
 
Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả.
 
Tổ chức rà soát toàn bộ các dự án, các thủ tục đầu tư đang giải quyết để có các biện pháp tạo điều kiện cao nhất để hỗ trợ các dự án đầu tư FDI, dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án đầu tư công trình công cộng theo phương thức xã hội hóa, dự án an sinh xã hội triển khai thực hiện.
 
Cùng với đó, cần thực hiện tốt quản lý nhà đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, sử dụng đất có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 
Chủ tịch UBND Thành phố phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố theo khối chuyên ngành được phân công, chỉ đạo, kiểm tra các sở, ngành thực hiện nội dung giải pháp nêu trên.
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, căn cứ nội dung của Chỉ thị, có trách nhiệm xây dựng Chương trình hành động của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy để được lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị.
 
Giao Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Sở Nội vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ngành, đơn vị có liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thi hành công vụ hoặc không chấp hành nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị này.
 
Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; tiết giảm chi cho các nội dung hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài…; giãn hoãn các nhiệm vụ chi chưa cấp thiết để dành nguồn lực phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành  rà soát, báo cáo UBND Thành phố phương án đảm bảo cân đối ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố tổ chức sơ kết đánh giá 6 tháng đầu năm 2020 và tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị này năm 2020.
 
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành Thành phố, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ để hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và nhân dân, nhằm ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. 

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật