Khẩn trương tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (21:55 06/04/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1127/UBND-NC, ban hành ngày 3/4, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai Nghị định 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019, của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Công văn nêu rõ, để thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019, quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012, của Chính phủ, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; rà soát, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của quỹ về tổ chức, hoạt động; báo cáo tài chính, việc thực hiện các dự án, chương trình tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định Nghị định 93/2019/NĐ-CP và pháp luật hiện hành.

Liên quan đến nhiệm vụ nêu trên, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã rà soát, có văn bản đôn đốc hướng dẫn các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật trước đây nhưng chưa kiện toàn tổ chức, hoạt động theo quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 49 của Nghị định.

Trong công văn này, UBND thành phố lưu ý, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn thành phố khẩn tổ chức triển khai thực hiện theo quy định…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật