Ban hành giá dịch vụ nghĩa trang tại Nhà tro 3 tầng Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội (12:39 05/04/2020)


HNP - Ngày 31/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ nghĩa trang (giá vị trí lưu giữ tro cốt, giá nhập mộ và giá trông nom, chăm sóc mộ) tại Nhà tro 3 tầng Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

Theo quyết định, ban hành giá dịch vụ nghĩa trang (giá vị trí lưu giữ tro cốt, giá nhập mộ và giá trông nom, chăm sóc mộ) tại Nhà tro 3 tầng - Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội như sau:

Giá vị trí lưu giữ tro cốt tại Nhà tro 3 tầng:
Giá vị trí lưu giữ tro cốt tại tầng 1:
Hàng 2: 15.310.000 đồng/ô.
Hàng 1+3: 14.240.000 đồng/ô.
Hàng 4+5: 11.980.000 đồng/ô.

Giá vị trí lưu giữ tro cốt tại tầng 2:
Hàng 2: 8.400.000 đồng/ô.
Hàng 1+3: 7.820.000 đồng/ô.
Hàng 4+5: 6.250.000 đồng/ô.

Giá vị trí lưu giữ tro cốt tại tầng 3:
Hàng 2: 7.090.000 đồng/ô.
Hàng 1+3: 6.600.000 đồng/ô.
Hàng 4+5: 5.270.000 đồng/ô.

Giá trông nom, chăm sóc mộ (ô tro cốt): 350.000 đồng/ô tro cốt/năm.

Giá nhập mộ (ô tro cốt):
Giá nhập mộ đầy đủ các công tác (Vận chuyển tiểu; Đặt tiểu; Gắn bia, lắp đặt bát hương, lọ hoa, mâm bồng): 506.000 đồng/mộ.
Giá nhập mộ không có công tác gắn bia, lắp đặt bát hương, lọ hoa, mâm bồng: 360.000 đồng/mộ.

Ban Phục vụ Lễ tang Hà Nội có trách nhiệm thu và sử dụng khoản thu từ dịch vụ nghĩa trang trên theo đúng chế độ quy định của Nhà nước và UBND Thành phố.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ban phục vụ Lễ tang Hà Nội thực hiện việc lập dự toán, hạch toán và thanh quyết toán khoản thu theo đúng quy định của pháp luật.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật