Ngăn ngừa, hạn chế tai nạn đường thủy do phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra (16:03 02/04/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1083/UBND-ĐT, ban hành ngày 31/3, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã hực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 347/TTg-CN, ngày 18/3/2020, về việc ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra, trong đó, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hoàn thiện hệ thống VBQPPL về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2015/NĐ-CP, ngày 25/12/2015, của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa theo hướng siết chặt quy định, tăng nặng chế tài xử phạt đảm bảo đủ sức răn đe để ngăn ngừa các hành vi vi phạm quy định pháp luật về TT, ATGT đường thủy; nghiên cứu bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định bắt buộc về mặc áo phao hoặc cầm theo dụng cụ cứu sinh đối với người đi trên phương tiện thô sơ.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về TT, ATGT đường thủy nội địa nói chung và các hành vi vi phạm quy định pháp luật khi đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đường thủy nội địa đối với phương tiện nhỏ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông, trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn các phương tiện thủy nhỏ, thô sơ theo quy định (áo phao, dụng cụ nổi); cảnh báo các nguy cơ tai nạn, đuối nước khi tham gia giao thông bằng phương tiện thủy nhỏ, thô sơ mà không có áo phao, dụng cụ cứu sinh và thiết bị an toàn theo quy định; tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về việc đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đối với phương tiện thủy nhỏ, thô sơ…

Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các cơ quan thành viên và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng báo cáo Tổng kết CVĐ xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; đánh giá kết quả, hiệu quả cũng như những tồn tại, hạn chế, đề xuất hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa giao thông đường thủy nội địa phù hợp với tình hình mới.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tham mưu UBND thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem