Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải khách công cộng (06:09 26/03/2020)


HNP - Ngày 24/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.

Theo đó, cùng với quán triệt, tuyên truyền phổ biến nội dung của Nghị quyết, UBND thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách cũng như hướng dẫn các quy trình, thủ tục. Trong đó, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND thành phố về việc ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội. Rà soát sửa đổi, cập nhật và bổ sung các quyết định của thành phố liên quan đến chính sách miễn giá vé, hỗ trợ giá vé cho các đối tượng sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Thành phố cũng sẽ xem xét thông qua các quyết định phê duyệt đặt hàng hoặc đấu thầu các tuyến buýt có trợ giá để triển khai thực hiện ngay việc ngân sách thành phố hỗ trợ 100% tiền phí sử dụng đường bộ, phí cầu đường, bến bãi, bảo hiểm hành khách thu hộ đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn. Ban hành quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố. Xây dựng, ban hành bộ tiêu chí quy định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

UBND thành phố sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn thủ tục, quy trình để thực hiện việc hỗ trợ tiền thuế nhập khẩu, tiền lãi vay ngân hàng đối với các cơ chế, chính sách ưu tiên và ban hành các văn bản hướng dẫn thủ tục, quy trình để thực hiện các cơ chế, chính sách ưu tiên. Cùng với đó, rà soát bổ sung quy định giá, phê duyệt mức giá trần dịch vụ trông giữ xe, giá dịch vụ bến xe, giá trông giữ xe phù hợp với từng khu vực, quy mô và tính chất (mức độ hiện đại) của từng dự án.

Đáng chú ý, thành phố cũng sẽ rà soát điều chỉnh bổ sung Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 21/2/2017 của UBND thành phố về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của thành phố do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay để triển khai thực hiện khoản 4 điều 4 của Nghị quyết. Rà soát và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ của thành phố đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư, áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành giao thông vận tải được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết của HĐND thành phố, đảm bảo không trùng lặp với các cơ chế chính sách hiện hành. Thành phố sẽ xây dựng, ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố… 


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật