Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp (21:20 24/01/2020)


HNP - Ngày 20/01, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 TTHC lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm:

Cấp Thành phố: Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp.

Cấp xã: Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp Sở Tài chính và cơ quan liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các TTHC được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật