Thành lập Tổ công tác giúp việc Tổ chuyên gia của TP để nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của UBND TP, hoàn thiện Đề án về Cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ (14:28 13/12/2019)


HNP - Ngày 9-12, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7019/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Tổ chuyên gia của Thành phố để nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của UBND Thành phố, hoàn thiện Đề án về Cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Tổ công tác giúp việc Tổ chuyên gia của Thành phố để nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của UBND Thành phố, hoàn thiện Đề án về Cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm 18 thành viên, do ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng; Tổ phó gồm: ông Vương Duy Dũng, Trưởng phòng Thông tin - Thống kê, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng); Ông Bùi Tiến Thành, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng; Ông Nguyễn Hoàng Quân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Quy hoạch- Kiến trúc.

Tổ công tác giúp việc Tổ chuyên gia có nhiệm vụ nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để tham mưu, đề xuất với Tổ chuyên gia trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố, hoàn thiện Đề án về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng đề xuất. Tổ công tác giúp việc Tổ chuyên gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; kinh phí hoạt động theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

* Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7020/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ chuyên gia của Thành phố để nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của UBND Thành phố, hoàn thiện Đề án về Cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm 18 thành viên, trong đó, Tổ trưởng: Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng; Tổ phó, gồm: ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng); Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Tổ chuyên gia có nhiệm vụ nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố, hoàn thiện Đề án về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo UBND Thành phố lấy ý kiến của HĐND Thành phố, báo cáo Thành ủy thông qua để trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận để triển khai thực hiện. Tổ chuyên gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; kinh phí hoạt động theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật