Kiện toàn BCĐ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội (14:21 13/12/2019)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6817/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Kiện toàn “BCĐ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội” (gọi tắt là “Ban Chỉ đạo 138 Thành phố”, viết tắt là “BCĐ138/TP”), do đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Giám đốc Công an Thành phố làm Phó Trưởng Ban Thường trực; Các Phó Trưởng ban, gồm: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Y tế; Phó Giám đốc Công an Thành phố phụ trách công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội và các ủy viên.

Ban Chỉ đạo 138 Thành phố có chức năng, nhiệm vụ theo Điều 3, Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội.


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban, ủy viên và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện theo nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/TP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1241/QĐ-UBND, ngày 18-3-2019, của UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật