Khẩn trương tổng hợp, báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng (14:17 13/12/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 5340/UBND-KGVX, ban hành ngày 2-12, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27-6-2019 của Chính phủ.

Ngày 27-6-2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định của Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25-7-2017 của Chính phủ.

Công văn nêu rõ, đến nay, thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. UBND thành phố yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Tài chính theo dõi, đôn đốc các địa phương báo cáo và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Xây dựng thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Sở Tài chính tiếp nhận nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng, sửa nhà cho người có công và nộp ngân sách thành phố theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính đôn đốc các đơn vị đã cam kết chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản huy động của thành phố và tham mưu UBND thành phố tiếp tục vận động các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp kinh phí còn thiếu để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo kế hoạch của thành phố năm 2016.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương hoặc nguồn kinh phí hỗ trợ đóng góp từ các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để thực hiện hỗ trợ người có công về nhà ở đối với các trường hợp phát sinh mới (Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới hoặc nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà). Tổng hợp quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật