Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (14:23 13/12/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 5438/UBND-NC, ban hành ngày 6-12, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác PCCC&CNCH.

Theo đó, để khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC của chính quyền các cấp, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các phường, xã, thị trấn: Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng pháp luật về PCCC, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp; các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các tầng lóp nhân dân trong công tác PCCC.

Thực hiện nghiêm túc pháp luật về PCCC, chức năng quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm ở cấp, từng ngành, từng đơn vị.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với loại hình nhà ở hộ gia đình, nhà ở hộ gia đình kết hp sản xuất, kinh doanh, nhà kho, xưởng sản xuất xen kẽ trong khu dân cư... trên địa bàn quản lý (các loại hình ngoài danh mục cơ sở do cơ quan Cảnh sát PCCC được giao trực tiếp quản lý theo quy định của Chính phủ).

Công an thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, phân công, phân cấp Công an cấp huyện, cấp xã tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại địa phương; đảm bảo 100% khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình 1 kết hợp sản xuất, kinh doanh, các loại hình cơ sở (ngoài danh mục cơ sở do cơ quan Cảnh sát PCCC được giao trực tiếp quản lý theo quy định của Chính phủ) trên địa bàn phải được quản lý, theo dõi về công tác PCCC theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả về UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả công tác PCCC&CNCH trong phạm vi, thẩm quyền quản lý, phụ trách. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ về Công an thành phố để được hướng dẫn.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật