Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch 2019 (09:05 04/12/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5303/UBND-KHĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp thành phố thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-CP của Chính phủ và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch 2019.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố: Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các văn bản: Số 840/UBND-KHĐT ngày 4-3-2019, số 1337/UBND-KHĐT ngày 3-4-2019, số 1456/UBND-KHĐT ngày 11-4-2019, số 2343/UBND-KHĐT ngày 7-6-2019, số 3956/UBND-KHĐT ngày 12-9-2019 của UBND thành phố…

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND thành phố công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án từ khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện, phân bổ, giải ngân và quyết toán các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố; hoàn thành trước ngày 29-11-2019. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội định kỳ trước ngày 20 hằng tháng tham mưu văn bản của UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và phần vốn đã được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019, đánh giá cụ thể về tình hình giải ngân, tổng hợp các khó khăn vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ, gửi các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài với Bộ Tài chính trước thời hạn Bộ Tài chính công khai số liệu giải ngân (ngày 20 và ngày 5 hằng tháng). Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công cấp thành phố như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp...

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án từ khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện, phân bổ, giải ngân và quyết toán các dự án đầu tư công cấp huyện. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công cấp huyện như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp...

Các chủ đầu tư trong tháng 11-2019, hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2019. Kịp thời gửi hồ sơ các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để Kho bạc nhà nước thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp thành phố tập trung thực hiện các nội dung nhiệm vụ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã đã được Ban Thường vụ Thành ủy kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 2249-TB/TU, ngày 10-10-2019.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật