Quy định đối tượng khách được mời cơm theo quy định tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND (09:14 21/11/2019)


HNP - Ngày 18-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành  Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng khách được mời cơm theo quy định tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND, ngày 8-7-2019, của HĐND Thành phố.

Theo đó, đối tượng khách được mời cơm theo quy định tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND, ngày 08-7-2019, của HĐND Thành phố, gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 11-11-2000 của Chính phủ, hợp đồng lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước, gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; Lực lượng vũ trang nhân dân; Các hội có tính chất đặc thù, tổ chức chính trị- xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ.

Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phổ và các đối tượng mời cơm khác (nếu có): Doanh nghiệp, đại biểu nhân dân...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-11-2019.
 


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật