Thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019 (23:01 16/11/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4984/UBND-KT, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019.

Công văn nêu rõ, ngày 8-7-2019, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TP Hà Nội đến năm 2020. Nhằm phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm từ 800 đến 1.000 sản phẩm, trong đó, có từ 500 sản phẩm tham gia được đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp thành phố, 100 sản phẩm tham gia được đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia theo quy định, đúng tiến độ, xét đề nghị của Sở NN&PTNT tại Văn bản số 3661/SNN-VPĐPNTM, ngày 31-10-2019, UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện đánh giá, phân hạng toàn bộ các sản phẩm đã đăng ký tham gia Chương trình OCOP đến năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21-8-2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP.

Lựa chọn, hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm đủ điều kiện theo quy định gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố trước ngày 20-11-2019 để tổng hợp, tham mưu Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp thành phố theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố để được hỗ trợ, hướng dẫn trình tự, hồ sơ, quy trình, tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm theo đúng quy định.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật