Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội (19:49 18/11/2019)


HNP - Ngày 6-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6218/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP làm Trưởng BCĐ; đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP làm Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ; Phó Trưởng BCĐ đạo gồm các đồng chí: Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở TT&TT; Giám đốc Sở Nội vụ.


Các ủy viên, gồm: Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Giám đốc các Sở trực thuộc UBND Thành phố; Giám đốc các Ban quản lý dự án: Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng Công trình văn hóa xã hội thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng Công trình cấp thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội; Giám đốc Ban quản lý các KCN&CX Hà Nội; Cục trưởng: Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội; Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội.

BCĐ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, cải cách hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Văn phòng UBND Thành phố là cơ quan thường trực giúp BCĐ triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của BCĐ; chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan dự thảo, trình Trưởng BCĐ ban hành Quy chế và kế hoạch hoạt động của BCĐ; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của BCĐ; trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt danh sách thành viên BCĐ, Lãnh đạo Tổ công tác giúp việc; phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác.


Các thành viên của BCĐ và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành, sử dụng con dấu của cơ quan mình.


Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 699/QĐ-UBND, ngày 04-02-2019, của UBND Thành phố.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật